KINH NGHIỆM TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC NĂM HỌC 2020-2021

Công tác sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Năm học 2020 -2021 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để thực hiện tốt văn bản số 1315/BGD ĐT- GDTH ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, văn bản số 494/PGD-ĐT-GDTH Ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục Tiểu học năm học 2020-2021. Tôi đã nghiên cứu nội dung các văn bản chỉ đạo của các cấp, căn cứ vào đặc điểm tình hình năm học, điều kiện thực tế của nhà trường và tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường theo hướng nghiên cứu bài học.

Để chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường theo hướng nghiên cứu bài học đạt hiệu quả đòi hỏi người tổ chức sinh hoạt chuyên môn phải có được những kỹ năng cơ bản và cần thiết. Người tổ chức điều hành sinh hoạt chuyên môn cấp trường cần xác định rõ mục tiêu cần đạt được của mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn, từ đó xây dựng nội dung, quy trình thực hiện, tổ chức thực hiện. Năm học 2020-2021 tôi đã xây dựng nội dung thực hiện và tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn cấp trường theo hướng nghiên cứu bài học cho từng buổi sinh hoạt như sau:

Bước 1: Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, lựa chọn chuyên đề cần bồi dưỡng trong sách giáo khoa Toán 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bước 2: Xây dựng nội dung, quy trình thực hiện cho từng buổi sinh hoạt trong tháng. Cụ thể nội dung của từng buổi họp như sau:

 

  1. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG

THÁNG 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Phiên họp lần 1 của tháng)

Chuyên đề: Phương pháp dạy học Toán 1 bài “Phép cộng trong phạm vi 10” theo định hướng phát triển năng lực(tiết 1)

Nội dung thực hiện:

Nghiên cứu bài, xây dựng kế hoạch bài học minh họa, nêu ý tưởng dạy cho bàiPhép cộng trong phạm vi 10 (tiết 1).

I.Thời gian- địa điểm – thành phần:

1.Thời gian: 14 giờ 9 tháng 10 năm 2020.

2.Địa điểm: Phòng nghệ thuật

3.Thành phần: BGH + GV toàn trường.

II.Phân công nhiệm vụ:

1.Hoạt động 1. Chia nhóm thảo luận

-Nhóm 1: Giáo viên Tổ chuyên môn khối 1

-Nhóm 2: Giáo viên Tổ chuyên môn khối 2+3

-Nhóm 3: Giáo viên Tổ chuyên môn khối 4+5

2.Hoạt động 2: Giao nhiệm vụ thảo luận:

Các nhóm nghiên cứu bài, xây dựng kế hoạch bài học minh họa cho bàiPhép cộng trong phạm vi 10 (tiết 1).

Nhóm 1: Nghiên cứu, xây dựng bài học minh họa phần  “Khám phá”

Nhóm 2: Nghiên cứu, xây dựng bài học minh họa yêu cầu 1;2 phần “hoạt động”.

Nhóm 3: Nghiên cứu, xây dựng bài học minh họa yêu cầu 3 phần “hoạt động”.

Các câu hỏi gợi ý thảo luận:

1. Xác định mục tiêu: kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất nào cần đạt?

2. Các đồ dùng dạy học tranh ảnh, vi deo minh họa,... cần chuẩn bị; các nội dung kiến thức nào cần hỗ trợ công nghệ thông tin.

3. Sử dụng phương tiện dạy học thế nào thích hợp nhất.

4. Cách giới thiệu bài học như thế nào tạo hứng thú cho HS.

5. Nội dung bài học chia ra những đơn vị kiến thức nào.

6. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động dạy học, phương pháp nào đạt hiệu quả.

7. Dự kiến tích hợp nội dung giáo dục nào là phù hợp.

8. Đánh giá học sinh bằng hình thức nào.

9. Dự kiến cách suy nghĩ, khả năng tiếp nhận của HS vào bài học, các tình huống dạy học xảy ra, dự kiến cách kết thúc bài học, vv…

3.Hoạt động 3: Thảo luận

Các nhóm nghiên cứu, thảo luận, soạn giáo án điện tử.

III. Các nhóm trình bày ý tưởng bài dạy minh họa;

Nhóm 1: Trình bày ý tưởng minh họa hoạt động Khám phá.

Nhóm 2: Trình bày ý tưởng minh họa hoạt động Thực hành yêu cầu 1;2.

Nhóm 3: Trình bày ý tưởng minh họa hoạt động Thực hành yêu cầu 3

- Nêu ý tưởng thực hiện tiết dạy qua giáo án điện tử: Đỗ Hương

*Thảo luận góp ý bổ sung.

III.Phân công nhóm hỗ trợ tiết dạy minh họa:

1.Nhóm công nghệ thông tin: Tươi, Bùi Huyền, Trần Quỳnh (Hỗ trợ soạn giáo án điện tử; chuẩn bị các hình ảnh, vi deo minh họa;

2. Nhóm hỗ trợ hoạt động dạy: Cao, Loan, Thức, Thắm, Tuyết

3. Nhóm hỗ trợ hoạt động học của học sinh: Lan Hương, L.Huyền, Đ.Quỳnh, Trang, Hợp

IV. Chuẩn bị cho phiên họp lần 2 của tháng:

1. Đ/c: Đỗ Thị Hương hoàn thiện giáo án dạy minh họa và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho tiết dạy.

2.Các nhóm phân công hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 
 

 

B.NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG

THÁNG 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Phiên họp lần 2 của tháng)

Chuyên đề: Phương pháp dạy học Toán 1 bài “Phép cộng trong phạm vi 10” theo định hướng phát triển năng lực(tiết 1)

          Nội dung thực hiện:

Dạy học minh họa và dự giờ; Phân tích bài học; Vận dụng thực hiện.

I.Thời gian- địa điểm – thành phần:

1.Thời gian: 14 giờ 16 tháng 10 năm 2020.

2.Địa điểm: Phòng nghệ thuật

3.Thành phần: BGH + GV toàn trường.

II.Nội dung:

1.Tổ chức dạy học minh họa.

1.1. Yêu cầu khi dự giờ:

Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh kết hợp với việc quan sát hoạt động tổ chức, hướng dẫn của giáo viên. Quan sát biểu hiện qua nét mặt, thái độ hành vi tâm lí của HS, mối quan hệ tương tác giữa học sinh

– giáo viên, HS-HS và ghi chép diễn biến hoạt động theo các yêu cầu về:

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên".

 *Trình bày kết quả và thảo luận: hình thức trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.

*Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến trao đổi, thảo luận của học sinh nhằm giúp học sinh có hứng thú, niềm tin trong học tập, cải thiện được kết quả học tập; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động.

Như vậy người dự giờ luôn phải đặt câu hỏi cho mình:

+ Học sinh học được gì

+ Học sinh có hứng thú không, Vì sao có, Vì sao không

+ Học sinh có biểu hiện như thế nào

+ Hoạt động nhóm có thực sự đảm bảo cơ hội cho học sinh tham gia

+ Có học sinh nào bị bỏ quên không

+ Kết quả cuối cùng có được cải thiện hay không

+ Nếu cần điều chỉnh thì điều chỉnh gì và điều chỉnh như thế nào...

1.2.Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ.

2. Phân tích bài học.

Tập trung trao đổi, chia sẻ các nội dung:

2.1.Hoạt động học của học sinh:

- Khả năng tiếp nhận và mức độ “sẵn sàng” thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp; sự tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập;

- Sự tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả,

sản phẩm học tập; sự chính xác, phù hợp của kết quả, sản phẩm học tập; thái độ và cảm xúc của học sinh trong từng hoạt động.

2.2.Tổ chức hoạt động học cho học sinh:

-Cách thức chuyển giao nhiệm vụ học tập; cách quan sát, theo dõi, phát

hiện những khó khăn của học sinh; biện pháp hỗ trợ, khuyến khích học sinh tự học, hợp tác; việc phân tích, nhận xét kết quả hoạt động, quá trình học tập của HS

2.3.Một số nguyên nhân tác động đến hoạt động học của học sinh:

 - Kế hoạch bài học (yêu cầu cần đạt, đồ dùng dạy học, các hoạt động học,…); sự tương tác giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, giáo viên với học sinh; tâm lí, sinh lí học sinh; không khí lớp học,...

* Tóm lại  giáo viên dự giờ tập trung nội dung thảo luận và suy ngẫm về:

+ HS có hiểu rõ nhiệm vụ, chủ động trong các hoạt động học tập hay không?

+ HS có tự tin, tích cực tương tác, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập?

+ Học sinh được tiếp cận các câu hỏi/bài tập có tính phân hóa, kích thích tư duy, tích cực hóa hoạt động học tập hay không

+ Học sinh có tự tin, mạnh dạn trình bày kết quả thảo luận hay không

+ Học sinh có tham gia nhận xét đánh giá lẫn nhau trong giờ học về những sai sót về kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi

+ Học sinh có hiểu về kiến thức, có kỹ năng và có thái độ tích cực sau bài học/ giờ học hay không

+ Học sinh có vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào tình huống cụ thể, biết liên hệ kiến thức đã học vào thực tế

3. Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày.

          Giáo viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo nội dung đã học tập được qua tiết dự giờ để giảng dạy ở lớp sao cho phù hợp đạt hiệu quả

Bước 3: Tổ chức thực hiện theo nội dung kế hoạch đã xây dựng.

Bước4: Vận dụng.

          Bằng một số kinh nghiệm qua nghiên cứu văn bản chỉ đạo của các cấp và thực tế của trường, tôi đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn trường theo hướng nghiên cứu bài học đạt hiệu quả. Sau đó tôi chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn cấp tổ theo hướng nghiên cứu bài học. Các tổ chuyên môn đã thực hiện tốt công tác xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện nghiên cứu bài học cấp tổ. Công tác sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của trường PTDTBT tiểu học số 2 Na Sang có những chuyển biến rõ rệt và đạt hiệu quả cao.

 

                                                                                                                                                                                 Người viết

 

 

                                                                                                                                                      Trần Thị Lụa