BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG VÀ TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ VĂN HÓA DÂN TỘC CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện công văn số 405/PGD& ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của phòng GD & ĐT huyện Mường Chà về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục tư tưởng chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 2019. Đơn vị trường Tiểu học số 2 Na SAng tổ chức đánh giá và báo cáo về công tác giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, lòng yêu nước cho học sinh nhà trường trong năm học như sau :

1. Về giáo dục đạo đức lối sống:

    Trong những năm qua trường Tiểu số 2 Na Sang đã thực hiện tốt các hoạt động giáo dục bao gồm trong giờ lên lớp giáo dục lồng ghép vào các môn học như: Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội… và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp HS phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, xây dựng tư cách và trách nhiệm của mỗi học sinh.

          Chú trọng giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động ngoại khóa văn nghệ, TDTT, ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục môi trường; hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi HS.Phối hợp đồng bộ giữa GVCN lớp, GV bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức cho học sinh.Tổ chức các hoạt động GDNGLL, theo đúng quy định của ngành. Phối hợp chặt chẽ gữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh thông qua Sổ liên lạc, GVCN có kế hoạch thăm hỏi Gia đình học sinh theo từng tháng để hiểu rõ và năm bắt được hoàn cảnh của từng học sinh và có biện pháp giáo dục kịp thời.

       Thông qua các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.nói trên, trong năm học 2018 -2019  nhà trường không có học sinh nào vi phạm các phẩm chất của học sinh.

          Kết quả xếp loại phẩm chất của học sinh 100 % được xếp loại Đạt trở lên. Nhiều học sinh nhặt được của rơi đã tự giác đem trả người đã mất hoặc đưa cho GVCN lớp, biết lễ phép với người lớn, giao tiếp với thầy cô lễ phép, bạn bè và mọi người xung quanh đúng mực.

2. Về giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và lòng yêu nước cho học sinh.

 */  Nhà trường tổ chức các nội dung giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh với các hình thức tổ chức như:

  - Giáo dục truyền thống, tuyên truyền cho học sinh về truyền thống nhà trường, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; tinh thần tự tôn dân tộc; niềm tự hào dân tộc, tình yêu thương gia đình và trách nhiệm của học sinh trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lý tưởng cách mạng, hoài bão ước mơ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; kính trọng thầy, cô giáo và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè; có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; có hành vi giao tiếp, ứng xử văn hoá; chủ động, tích cực giữ gìn vệ sinh cá nhân,  giữ gìn và bảo vệ môi trường.

  Phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tích cực cho học sinh chăm sóc và phát huy các giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng ...

  Treo các  ảnh danh nhân Lịch sử trong các thời kì trước cửa các phòng học để học sinh đọc và ghi nhớ.

*/ Nhà trường phối hợp tốt với các tổ chức xã hội để giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa và lòng yêu nước cho học sinh

*/ Thông qua các nội dung và hình thức giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh kết quả đạt được như sau:

- Học sinh đã thực hiện và làm tốt theo sự tuyên truyền và giáo dục của nhà trường.

- Học sinh tích cực chăm sóc và bảo vệ di tích lịch sử của địa phương như Khu di tích đài tưởng niệm xã Na Sang.

- Nhớ và hiểu rõ về các danh nhân lịch sử Việt Nam, vận dụng vào học tập tốt.

- Thi đua, tích cực học tập và làm theo những tấm gương tiêu biểu của đất nước.

- Học sinh có lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

   Trên đây là là một số kết quả giáo dục đạo đức lối sống và truyền thống lịch sử văn hóa cho học sinh trong nhà trường của Trường Tiểu học số 2 Na Sang.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

-PGD & ĐT Mường Chà;

- Đăng trên Website trường TH S2NS;

- Lưu VT.                                                                                                                                                                       Nguyễn Thị Liễu