Một số hoạt động đón học sinh trở lại trường sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Sang.

         

          Thực hiện công văn số 54/PGDĐT-TC ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Phòng Giáo dục và đào tạo Mường Chà về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Sang tổ chức cho cán bộ giáo viên, học sinh thực hiện nghỉ tết theo đúng lịch quy định trong công văn.

          Đúng 7 giờ ngày 07/02/2022  tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh đã có mặt đông đủ tại trường.

          Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cho giáo viên dạy học các điểm trường thực hiện nghiêm túc việc duy trì số lượng, tổ chức dạy học nâng cao chất lượng học sinh.

Tổ chức tốt hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa cây cảnh.

Thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh covid-19, dịch bệnh theo mùa.

Duy trì tốt nền nếp dạy và học.

          Một số hình ảnh học sinh chăm sóc bồn hoa, cây cảnh

Bài viết liên quan