Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học môn Tiếng Việt 1 Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Sang

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động được thực hiện thường xuyên theo định kỳ tại các nhà trường. Để thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của các cấp về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Sang đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Tổ chuyên môn nghiên cứu các nội dung, chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình môn học, hoạt động giáo dục theo tuần, học kỳ trong năm. Đặc biệt là Tổ chuyên môn khối 1. Vì đây là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Năm học 2020-2021, Tổ chuyên môn khối 1 đã xây dựng các chuyên đề nghiên cứu theo môn học, hoạt động giáo dục trong đó có môn Tiếng Việt. Tổ đã thực hiện tốt các bước sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học:

Bước 1. Xây dựng bài học minh họa.

-Tổ trưởng chuyên môn tổ chức cho tổ viên thảo luận để xây dựng kế hoạch bài học minh họa:

+ Xác định mục tiêu: kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất nào cần đạt?

+ Các đồ dùng dạy học tranh ảnh, vi deo minh họa,... cần chuẩn bị; các nội dung kiến thức nào cần hỗ trợ công nghệ thông tin?

+ Sử dụng phương tiện dạy học thế nào thích hợp nhất ?

+ Cách giới thiệu bài học như thế nào tạo hứng thú cho HS?

+ Nội dung bài học chia ra những đơn vị kiến thức nào?

+ Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động dạy học, phương pháp nào đạt hiệu quả ?

+ Dự kiến tích hợp nội dung giáo dục nào là phù hợp ?

+ Đánh giá học sinh bằng hình thức nào ?

+ Dự kiến cách suy nghĩ, khả năng tiếp nhận của HS vào bài học, các tình huống dạy học xảy ra, dự kiến cách kết thúc bài học, vv…

*Tổ trưởng chuyên môn phân công nhóm hỗ trợ tiết dạy minh họa:

+ Nhóm công nghệ thông tin: hỗ trợ soạn giáo án điện tử; chuẩn bị các hình ảnh, vi deo minh họa;

+ Nhóm hỗ trợ hoạt động dạy

+ Nhóm hỗ trợ hoạt động học của học sinh.

 - Nêu ý tưởng thực hiện tiết dạy qua giáo án điện tử.

 -Sau khi kết thúc cuộc thảo luận, trên cơ sở các ý kiến góp ý của tổ CM, GV hoàn thiện giáo án dạy minh họa và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho tiết dạy.

Bước 2. Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ

                                  Giáo viên dự giờ dạy học tiết Tập đọc lớp 1

Bước 3. Phân tích bài học(trao đổi, chia sẻ)

     Giáo viên trao đổi, chia sẻ về các hoạt động dạy và các tranh minh họa trong bài đọc.

Bước 4. Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày.

 Qua việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học đã giúp giáo viên hiểu sâu hơn về nội dung kiến thức của bài học; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học,... Giáo viên chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong việc xây dựng kế hoạch bài học và tổ chức dạy học phù hợp với học sinh lớp mình giảng dạy. Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn và chất lượng học sinh có nhiều thay đổi. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu giáo dục chung của nhà trường.

Bài viết liên quan