Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Sang tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn sách giáo khoa lớp 2 Năm học 2021-2022

      Thực hiện công văn số 467/PGDĐT-CMTH ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà về việc triệu tập cán bộ giáo viên tham dự tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Trường PTDTBT TH số 2 Na Sang đã tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia tập huấn theo yêu cầu văn bản chỉ đạo của Phòng giáo dục – Đào tạo.

      Tổng số cán bộ, giáo viên của trường tham gia tập huấn: 27/28 Cán bộ quản lý, giáo viên.

       Cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc thời gian tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2. Cụ thể:

       Ngày 26/7/2021 tập huấn sử dụng sách giáo khoa môn Đạo đức, Mĩ thuật.

       Ngày 27/7/2021 tập huấn sử dụng sách giáo khoa môn Toán, Âm nhạc

       Ngày 28/7/2021 tập huấn sử dụng sách giáo khoa môn Tự nhiên và xã hội

       Ngày 29/7/2021 tập huấn sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Việt, Giáo dục thể chất.

       Ngày 30/7/2021 tập huấn sử dụng sách giáo khoa môn Hoạt động trải nghiệm; Tiếng Anh.


Hình ảnh các thầy, cô giáo tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2

      Nội dung tập huấn: Cán bộ, giáo viên nhà trường được tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo từng môn học. 

      Kết thúc khóa tập huấn cán bộ, giáo viên nhà trường đã nắm được quan điểm, định hướng biên soạn sách giáo khoa các môn học của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

       Nắm được những điểm mới của sách giáo khoa theo từng môn học.

       Nắm được cấu trúc sách, cấu trúc bài học của bộ sách. 

       Nắm được điểm mới về cấu trúc nội dung.

       Nắm được phương pháp, hình thức tổ chức dạy học của các môn học : Đạo đức, Mĩ thuật, Toán, Tự nhiên- Xã hội, Âm nhạc, Tiếng Việt 2, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm.

      Nắm được phương pháp đánh giá học sinh.

      Trình bày kênh hình, kênh chữ, nội dung, cấu trúc trong chủ điểm, bài học.

Bài viết liên quan