TRƯỜNG PTDTBT TH SỐ 2 NA SANG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT LỚP 2

 Năm học 2021-2022 là năm học tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Tích cực nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2. Do đó, công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cấp tổ cần được thực hiện nghiêm túc, để  bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp thông qua việc dự giờ, phân tích bài học.

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học giúp giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như:  Học sinh học thế nào? Học sinh đang gặp khó khăn gì trong học tập? nội dung và phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh không, kết quả học tập của học sinh có được cải thiện không? Cần điều chỉnh gì và điều chỉnh như thế nào? Từ đó khuyến khích giáo viên tìm ra nguyên nhân tại sao học sinh chưa đạt kết quả như ý muốn và có biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học, tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập; giúp giáo viên có khả năng điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh của lớp, trường mình.

Thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Sang tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường tháng 10 theo hướng nghiên cứu bài học chuyên đề Tiếng Việt lớp 2.

Để thực hiện thành công các buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, trường đã tổ chức cho giáo viên thực hiện nghiêm túc việc  các bước sau: 

Bước 1: Các nhóm nghiên cứu bài, xây dựng kế hoạch bài học minh họa. Trình bày ý tưởng minh họa cho bài dạy (ảnh GV nghiên cứu)

Ảnh giáo viên nghiên cứu và xây dựng kế hoạch bài học minh họa

Bước 2: Dạy học minh họa và dự giờ.

Ảnh dự giờ dạy học minh họa

Bước 3: Phân tích bài học

 

 

Ảnh phân tích bài học

Bước 4: Vận dụng thực hiện.

          Qua việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học giáo viên của trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm.  Phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ. Xác định rõ các mục tiêu kiến thức cần hướng dẫn học sinh đạt được. Giáo dục, phát triển cho học sinh các năng lực, phẩm chất cần thiết thông qua nội dung bài học. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Nâng cao chất lượng,  hiệu quả thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

 

Bài viết liên quan