TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 NA SANG TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022

             Thực hiện kế hoạch số 13/KH-PTDTBTTHS2NS  ngày 30 tháng 8 năm 2021của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Na Sang. Sáng 24 tháng 5 năm 2022, nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2021-2022.

Về dự lễ tổng kết năm học có tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và 235 em học sinh điểm trường Trung tâm đại diện cho 309 em học sinh toàn trường.

Năm học 2021-2022 diễn ra trong tình hình dịch bệnh rất phức tạp. Nhà trường vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục vừa chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh phát triển theo mùa. Do thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 nên trong năm học 2021-2022 nhà trường thực nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19.

Trong năm học tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học, công tác xóa mù chữ. Kết quả đạt được cụ thể trong năm học như sau:

1.Công tác huy động và duy trì số lượng học sinh.

Năm học 2021-2022 nhà trường được giao chỉ tiêu huy động 302 em học sinh ra lớp. Nhà trường đã huy động ra lớp 309 em. Vượt chỉ tiêu 7 học sinh đạt 102,3%. Số học sinh duy trì đến cuối năm học là 309/309 em đạt 100%.

2.Chất lượng học sinh.

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực dạy học giáo dục, rèn luyện học sinh. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tốt việc dạy học Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Do đó chất lượng học sinh có nhiều thay đổi.

Chất lượng hai môn Toán, Tiếng Việt đạt được như sau:

Khối lớp

Tổng số HS được đánh giá

Toán

Tiếng Việt

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

SL

%

SL

%

SL

TL

SL

%

SL

%

SL

%

1

62

29

46,8

31

50,0

2

3,2

28

45,2

32

51,6

2

3,2

2

68

35

51,5

31

45,6

2

2,9

34

50,0

32

47,1

2

2,9

3

59

26

44,1

31

52,5

2

3,4

24

40,7

33

55,9

2

3,4

4

64

28

43,8

34

53,1

2

3,1

27

42,2

36

56,3

1

1,6

5

56

25

44,6

31

55,4

0

0,0

24

42,9

32

57,1

0

0,0

Tổng

309

143

46,3

158

51,1

8

2,6

137

44,3

165

53,4

7

2,3

 

-Về năng lực, phẩm chất: 100% học sinh được xếp loại Đạt trở lên.

+ Kết quả xếp loại giáo dục:

Khối 1,2:

Xếp loại Xuất sắc: 24/130 đạt 18,2%; Hoàn thành tốt: 33/130 đạt 25,4%

Khối 3,4,5: Xếp loại HTT: 43,6%

          -Tổng số học sinh được khen thưởng trong năm học: 136 em. Trong đó: Số học sinh đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc là: 62/309 đạt 20,1%; Số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện: 74/309 đạt 23,9%.

          -Tham gia tốt các cuộc thi: Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51; Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Điện Biên năm 2022; Giới thiệu Sách trực tuyến; Đại sứ văn hóa đọc; Viết những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường; Vẽ tranh phòng chống tác hại thuốc lá với chủ đề: Thế giới không khói thuốc;..

          3.Chất lượng đội ngũ:

          -Tổng số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp: 17. Trong đó:

          + Giỏi cấp tỉnh: 01/25 đạt 4%

          + Gv dạy giỏi cấp huyện: 05/25 đạt 20%

          + GV dạy giỏi cấp trường: 11/25 đạt 44%

- Số GV có tiết dạy giỏi: 04/25 đạt 16%; dạy khá: 04/25 đạt 16%.

- Hồ sơ: Tốt: 23 bộ; Khá: 3 bộ.

          4.Công tác phổ cập giáo dục tiểu học- Xóa mù chữ.

          Năm học 2021-2022 đơn vị trường thực hiện tốt các tiêu chí duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; xóa mù chữ mức độ 2. Tính đến tháng 12/2021 đơn vị xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3; duy trì đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2.

          5.Công tác thi đua khen thưởng.

          Năm học 2021-2022 tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Tập thể nhà trường đề nghị UBND Tỉnh tặng Bằng khen: Tập thể lao động Xuất sắc cấp tỉnh; Số CBGV đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 5/34. Số Cán bộ giáo viên, nhân viên đề nghị UBND huyện khen: 16/34. Số CB,GV,NV đề nghị tặng danh hiệu Lao động Tiên tiến: 34/34.

 

Một số hình ảnh Tổng kết năm học 2021-2022.

 

 

 

Bài viết liên quan