MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 NA SANG

         Thực hiện công văn số 817/PGDDT-GDMN ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Phòng GD-ĐT Mường Chà về việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số năm 2021. Trường PTDTBT tiểu học số 2 Na Sang đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo giáo viên nhà trường thực hiện tốt một số hoạt động sau:

          Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương huy động 100% học sinh 6 tuổi ra lớp, 100% học sinh tiểu học trong độ tuổi 6 – 14 tuổi ra lớp.

          Chỉ đạo giáo viên tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục. Tích cực sử dụng trang thiết bị dạy học tạo cơ hội cho học sinh phát huy khả năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục trên lớp, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể. Tích cực tăng cường tiếng Việt cho học qua các trò chơi học tập, xây dựng cây từ vựng tiếng Việt,…

          Tổ chức các hoạt động đọc sách, truyện cho học sinh tại lớp, nhóm lớp, thư viện xanh, thư viện thân thiện của nhà trường,…

Tổ chức giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số vào các tiết sinh hoạt tập thể (sinh hoạt lớp) cuối tuần 4 trong tháng; giao lưu tiếng Việt vào giờ hoạt động tập thể theo điểm trường,..

Làm tốt công tác tuyên truyền về hoạt động tăng cường tiếng Việt tới phụ huynh học sinh.

Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên  môn cấp trường, cấp tổ. Lựa chọn, sắp xếp giáo viên giảng dạy các khối lớp một cách hợp lí, phù hợp với khả năng hiểu biết văn hóa, ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số để giúp giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh.

Ngoài ra đơn vị trường còn tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm tới các điều kiện để phát triển giáo dục dân tộc. Từ đó tạo cơ hội cho học sinh phát triển tốt khả năng sử dụng tiếng Việt, thầy trò nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Một số hình ảnh về tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số

                                                                                      

                                             

                                                                 

                                        

Bài viết liên quan