TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 NA SANG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020.

     Thực hiện công văn số 1997/SGDĐT- GDTX&CN ngày 22/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo  về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 và Kế hoạch số 153/KH-UBND của UBND huyện Mường Chà ngày 23/9/2020 về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn huyện năm 2020. Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Sang đã tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Như chúng ta đã biết ‘Học tập suốt đời là chìa khóa của mọi thành công”. Để có thói quen học tập suốt đời, ngay từ khi học sinh làm quen với việc học, nhà trường cần rèn luyện cho các em kỹ năng, thói quen tự học. Tuần lễ học tập suốt đời là một dịp để nhà trường tuyên truyền,  chia sẻ nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời là dịp để tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu dân tộc ta.             

      Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020, trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Sang đã xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào. Ngoài công tác tuyên truyền, nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động đọc, nghiên cứu tài liệu thông qua các nguồn sách, tài liệu tham khảo… Thông qua việc thực hiện tốt các giờ đọc tại thư viện, nhà trường đã tổ chức thành công ngày hội đọc. Tham gia ngày hội đọc, học sinh đã hiểu thêm về tác dụng của việc đọc trong cuộc sống, tuyên truyền về sách, đặc biệt là các em được tham gia giới thiệu các cuốn sách mà mình yêu thích cho mọi người, thu hút những người xung quanh cùng tham gia việc đọc, một hoạt động quan trọng của tự học. 

     Nhiều năm qua thầy và trò nhà trường đã duy trì, nâng cao chất lượng của công tác giảng dạy và học tập, công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân trên địa bàn về việc tiến tới xây dựng một xã hội học tập. Để giúp cho mỗi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, xã hội ngày càng văn minh giàu đẹp hơn, mỗi người dân hãy tích cực học tập. Với tinh thần và ý nghĩa ấy, chúng ta hãy và sẽ mãi mãi tiếp cận với tài liệu, sách báo, sách là "Thầy" giúp chúng ta đi đến thành công.  

     Sau buổi phát động, chắc chắn các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có nhiều  hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. Bởi hơn ai hết, tất cả chúng ta đều hiểu rằng: Học tập không chỉ tích cực một tuần mà là học tập suốt đời và mãi mãi./. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.

 

Bài viết liên quan